„Aki nem költ reklámra, olyan, mintha
megállítaná az óráját, hogy idõt nyerjen!”

Miért kiemelten fontos a marketing?

A fenti rövid idézet nagyon találó és jellemző napjaink építőipari és épületgépészeti iparágára. Az elmúlt két év alatt a folyamatosan és egyre erősebben érezhető gazdasági válságnak köszönhetően sok építőipari, épületgépészeti cég döntött úgy, hogy különböző költségcsökkentések előmozdításával próbálja átvészelni ezt az időszakot. Valakiknek „bejött” ez a döntés, vannak olyanok, akiknek ez sem segített.

Közelítsük meg a fenti tényeket egy kicsit a „marketing szemszögéből”. Mint tudjuk, a marketing egyik legfőbb feladata, hogy mesterien befolyásolja a vásárlók, fogyasztók érzeteit. Ezt úgy éri el a legkönnyebben, ha ismeri az igényüket (piackutatás), tudja, hogy ki a fő célcsoport (piacszegmentáció), és ami nagyon fontos, hogy tisztában van a termékek, szolgáltatások azon előnyeivel, melyek megkülönböztetik őt a piacon. Hiszen – a válság ellenére – „reklámzajban” élünk.

Tény, hogy nem mindenki van tisztában azzal, hogy mely termék vagy szolgáltatás mellett döntsön, melyiket válassza. Ilyenkor a vásárlók főként az ár alapján döntenek, nyílván azért, mert nincsenek kellőképpen tájékoztatva, nem ismerik a fontos termékjellemzőket, előnyöket, talán még a márkanevet sem. Így megnézi az árát, mérlegel a rendelkezésére álló, sokszor rendkívül szegényes ismerete és információja alapján, majd megvásárolja (főleg ha akciós). Ez az a pont, ahol megáll- nék, hogy megvizsgáljuk ennek a következményét.

Ez veszélyes irány, mert Magyarország árérzékeny piac. Ha nem támogatjuk marketinggel egy cég stratégiáját és nem segítünk a vásárlóknak dönteni, így a jó minőségű, magasabb árka- tegóriába tartozó termékeket folyamatosan és egyre erősebben kiszorítják a kevésbé jó minőségű, olcsó termékek. A megállít- hatatlannak tűnő folyamattal a lehető legrosszabb történik a vevővel. Bosszankodni fog, mert nem arra gondol majd, hogy mennyiért vásárolta például az adott épületgépészeti terméket, hanem hogy meghibásodott, javításra szorul, pluszköltségek, viták otthon, feszült percek stb. Főként, ha ez közvetlenül a lak- helyüket, otthonukat érinti! Ezt követi, hogy elveszítik a bizal- mukat, hitüket és egy idő után minden terméket egy kalap alá söpörnek, ahol csak az ár különbözteti meg majd őket. Így a piacon a versenytársak az árra fókuszálnak, és kiélezett árver- seny alakul ki. Ezzel a jó minőségű, drágább termékek kintebb szorulnak, és a piacot elhalmozzák alacsonyabb minőségű, olcsóbb termékekkel.

Úgy gondolom, hogy a marketingesekre már nem csak azért van szükség, hogy a cég termékeinek és szolgáltatásainak nép- szerűsítését és ezzel együtt a forgalom növekedésének ösztönzé- sét támogassák, hanem a fogyasztók, vásárlók érdekeit, igényeit szem előtt tartva segítsék őket a legjobb döntés meghozatalá- ban. Ha ez az új szemlélet tudatosul a vásárlókban, biztos va- gyok benne, hogy a marketing szerepe még erősebb lesz, és eljön majd az, hogy az emberek többsége hinni és bízni fog a marke- tingben és annak üzeneteiben.

Bízom benne, hogy sikerült megosztanom a gondolataimat Önnel, Kedves Olvasó! Talán nem is csak az én gondolataim, hanem sokunknak a marketinges szakmából. Ezért döntöttem pár hónapja amellett, hogy egy saját marketingkommunikációs céget alapítok és segítem, támogatom azon cégek marketingtevékenységét, amelyek ennek szükségét és létjogosultságát érzik.

Seper Mariann

Ügyvezető

PositiveSide Marketingkommunikációs Kft.

www.positives.hu, e-mail:mariann.seper@positives.hu